top of page

ประกันธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ด้วยธุรกิจนำเที่ยวในปัจจุบันที่ต้องให้ความสำคัญกับทางลูกทัวร์ ทางเราจึงได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของท่านได้ตรงมากที่สุด และ ความคุ้มครองที่คุ้มค่าที่สุด
 

  • แผนประกันภัยที่แบ่งตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็น ซิตี้ทัวร์, 
    ทัวร์วันเดย์ทริป, ทัวร์แอดเวนเจอร์ หรือ ทัวร์ระยะยาว

  • ความคุ้มครองไม่จำกัดอายุผู้เอาประกัน

  • พิเศษขยายความคุ้มครอง กีฬาแอดเวนเจอร์ และ อาหารเป็นพิษ

  • สามารถใช้ยื่นต่ออายุใบอนุญาตได้

พิเศษสำหรับธุรกิจนำเที่ยวใน 17 จังหวัดภาคเหนือ
เรามีแผนประกันที่ออกแบบมาสำหรับท่านโดยเฉพาะ

Ry1jKOQl_400x400.jpg
เก็ตตี้อิมเมจส์-970395608

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  • แผนนี้รับประกันภัยโดย บมจ.กรุงเทพประกันภัย

  • แผนประกันภัยธุรกิจนำเที่ยวในภาคเหนือ ที่อยู่ของผู้เอาประกันภัยต้องอยู่ใน 17 จังหวัดภาคเหนือเท่านั้น

bottom of page