top of page

ประกันภัย SME
สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องเผชิญ กับความเสี่ยงมากมายที่เข้ามากระทบกับธุรกิจ ทางเราจึงได้คัดเลือกแผนประกันที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน ที่ท่านจะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างไร้กังวล
 

 • คุ้มครองภัยธรรมชาติเต็มทุนเอาประกันภัย

 • สามารถขยายความคุ้มครองไปถึง สต็อก   และ เครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบธุรกิจ

 • คุ้มครองเงินทดแทนสูญเสียรายได้ 

 • คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

ทุน 1,000,000
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ 1,853 บาทต่อปี
(ธุรกิจร้านกาแฟ)

Cafe มหาดไทย

ธุรกิจที่สามารถรับประกันภัยได้ 
(ธุรกิจนอกเหนือจากนี้สามารถติดต่อได้)

 • ร้านกาแฟ   ร้านอาหาร

 • คลีนิค โรงพยาบาล

 • ร้านค้าย่อย

 • ร้านซักรีด

 • โรงแรม

 • ร้านซักรีด

 • โรงรับจำนำ

 • โรงยิม/ฟิตเนต

 • โรงงานผลิตอาหาร

 • อู่ซ่อม หรือ ตกแต่งรถ

 • อาคารสำนักงาน

bottom of page